Archiwum kategorii: Prawo

Bezpieczeństwo i ład powszechny

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogów

sprawnego działania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a zatem także Policja spełniają w tymże procesie poważną rolę. Dlatego na samym początku należy zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Następny ważny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Z kolei ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Wszakże warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były niejednokrotnie podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ulegają zmianom, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle trudne.  Jednakże, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/